Het is lastig te voorspellen hoe de wereld er over twintig jaar uitziet. Veranderingen gaan razendsnel. Leerlingen worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan. Meer dan ooit moeten leerlingen ontdekken waar hun talenten en motivaties liggen. Het inzichtelijk maken van vaardigheden is daarbij essentieel.

Met onze Talent applicatie bieden we scholen en leerlingen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de toekomst waarin vaardigheden een belangrijke rol spelen.


Talent applicatie: wat is het en hoe werkt het?

Competenties en rubrics

Om een concreet beeld te krijgen van vaardigheden op verschillende niveaus, is het belangrijk om competenties en rubrics te definiëren. Binnen onze applicatie kunnen docenten competenties en rubrics koppelen aan opdrachten. Deze opdrachten kunnen ze gepersonaliseerd uitzetten naar leerlingen. Zo krijgen leerlingen een gepersonaliseerd aanbod van opdrachten die passen bij hun talentontwikkeling.

Leerlingen voeren de opdracht uit en geven zelf aan waar ze staan in hun ontwikkeling door de betreffende rubric aan te klikken. Vervolgens geeft de docent op dezelfde wijze aan waar de leerling staat in zijn ontwikkeling. Ook kan de docent aangeven welke leeractiviteiten de leerling nog moet ondernemen om de doelstelling te bereiken. Dit geeft docent en leerling inzicht.Loopbaanontwikkeling

Omdat ook loopbanen minder voorspelbaar zijn, moeten leerlingen niet alleen ontdekken waar hun talenten en motivaties liggen, maar moeten zij straks ook keuzes kunnen maken om werk te krijgen en houden dat bij hen past.

Onze Talent applicatie wordt ook ingezet voor loopbaanontwikkeling. De vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO’ aan de Open Universiteit, staan hierbij centraal. Elke les, elk verhaal over of ervaring met werk op school, thuis of in de beroepspraktijk kan bijdragen aan de loopbaanontwikkeling van leerlingen. Binnen onze applicatie hebben leerlingen ook een persoonlijk, digitaal portfolio. Leerlingen kunnen hierin zelf verslagen van loopbaangesprekken, stages en (culturele) activiteiten plaatsen. Alle positieve ervaringen uit dit portfolio verzamelt de leerling op zijn ‘trotspagina’.

Omdat loopbaanontwikkeling niet stopt na de middelbare school, kunnen leerlingen hun portfolio meenemen naar de vervolgopleiding en/of arbeidsmarkt. Dit stimuleert een leven lang leren en laat leerlingen keuzes maken die aansluiten op hun talenten en motivaties.


Leertaken

Binnen de Talent applicatie werken een aantal scholen ook met leertaken. De borging van het onderwijsleerproces gebeurt door middel van de leertaken; een weektaak per vak, op het niveau van de leerling. In die leertaak staat omschreven wat leerlingen moeten leren, waarom ze dit moeten leren en wat ze hiervoor nodig hebben. Via de Talent applicatie hebben leerlingen op hun tablet, computer of telefoon direct toegang tot de leertaken, het digitale lesmateriaal en MS 365 functionaliteiten, zoals Word en PowerPoint.Talent applicatie

  • Leerling is eigenaar
  • Leerling kan het portfolio meenemen naar de vervolgopleiding of werkgever
  • Leerling kan zelf documenten, video’s en foto’s uploaden
  • Trotspagina is een visuele weergave van het portfolio
  • Te gebruiken met content uitgeverijen en/of eigen lesmateriaal
  • Formatieve toetsing van competenties d.m.v. rubrics
  • Koppeling met Magister, SOMtoday, Entree Federatie Kennisnet en/of MS 365
  • Overal en altijd toegang, vanaf elk device

Dit alles natuurlijk in een beveiligde omgeving die voldoet aan de eisen van de AVG en de standaard informatiebeveiligingsnormen. De applicatie is web-based waardoor deze device onafhankelijk te gebruiken is.

Wilt u meer weten, neem contact op via het contactformulier of bel naar 0167 544 544 en vraag naar de mogelijkheden.