Webinar van Volution over LOB-dossier

opgenomen op 8 december 2016 

Er is in toenemende mate aandacht voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB). Ook op uw school leeft vast de wens om leerlingen hun talentontwikkeling richting te geven via loopbaancompetenties en dit vast te leggen in een persoonlijk, digitaal portfolio. Maar hoe geeft u dit als school precies inhoud? En hoe zorgt u ervoor dat het niet gezien wordt als extra ballast door diegenen die er invulling aan moeten geven? Als u kiest voor de combinatie van een methode en eigen opdrachten/activiteiten, hoe borgt u dit dan in een duidelijke structuur voor mentoren, docenten en leerlingen? En hoe creëert u een portfolio dat leerlingen met trots kunnen presenteren en mee kunnen nemen? Kortom, allerlei aandachtspunten die er om vragen om hier binnen de school afspraken met elkaar over te maken.

In dit webinar reiken we u graag een aantal handvaten aan, die u helpen invulling te geven aan een schoolbreed LOB-beleid en aan het digitaal vormgeven hiervan.

martine.pngMartine Gorissen, Adviseur ICT & Didactiek bij Volution gaat tijdens de webinar met name in op het aanbrengen van structuur in het LOB-programma en het creëren van een persoonlijk, digitaal portfolio.

 

 

Bekijk de webinar door het formulier onderaan in te vullen. U wordt dan direct doorgelinkt naar de video.