Voor veel middelbare scholen is Magister het ELO en daarmee een belangrijke informatiebron met leerlinggegevens.

In Magister worden alle belangrijke zaken rondom een leerling verwerkt. Denk hierbij aan cijfers, het rooster, absentiemeldingen, bijzonderheden, etc. Al met al is Magister hiermee een belangrijke en waardevolle bron van informatie over de leerling.

Maar hoe ontwikkelt een leerling zich nu in de loop der tijd? Met die vraag zoeken docenten veelal in Magister, maar is dit een tijdrovende en vaak lange zoektocht.


Op basis van de informatie in Magister kunnen trends en ontwikkelingen gesignaleerd worden. In het dashboard dat DataByte heeft ontwikkeld worden op basis van deze informatie signaleringen gedaan. Deze worden op een overzichtelijke, grafische manier weergegeven. Dit kan op het niveau van de leerling, maar ook op klas of zelfs schoolbreed. In één oogopslag heeft de gebruiker, dit kan zowel een docent als leerling zijn, inzicht in deze informatie. Door deze signaleringen kan er tijdig worden gestuurd op de voortgang van leerlingen en kan de kwaliteit van het onderwijs op school hiermee naar een hoger niveau getild worden.

Naast de ontwikkelingen geeft het docenten ook inzicht in de klas die ze voor zich hebben. Op basis van het rooster in Magister weet het dashboard welke les er aan de gang is en wordt alle relevante informatie over die klas real-time aan de docent getoond. Bijzonderheden die in voorgaande lessen zijn gebeurd worden nu gelijk inzichtelijk voor de docent. Hiermee draagt het dashboard bij aan de eisen van de onderwijsinspectie om ten alle tijden op de hoogte te zijn van de situatie rondom leerlingen. Dit scheelt veel overleg en communicatie tussen docenten onderling.


Leerlingen hebben ook een dashboard waarin ze direct wijzingen ten aanzien van hun rooster kunnen zien en ook signaleringen ten aanzien van hun ontwikkeling. Doel is om leerlingen zelfbewust te maken van hun eigen handelen.

Dit alles natuurlijk in een beveiligde omgeving die voldoet aan de eisen van de AVG en de standaard informatiebeveiligingsnormen. De applicatie is web-based waardoor deze device onafhankelijk te gebruiken is.

Wilt u meer weten, neem contact op via het contactformulier of bel naar 0167 544 544 en vraag naar de mogelijkheden.