Digitaal onderwijs is van nu…

De wereld van onderwijs verandert. Papieren leermiddelen, zoals boeken en schriften, verdwijnen en worden in het onderwijs vervangen door moderne, digitale versies. Docenten bieden studiemateriaal steeds vaker online aan en leerlingen gebruiken laptops, tablets en smartphones om die lesinformatie op te halen en uit te werken.

en gepersonaliseerd onderwijs ook!

Leren draait om meer dan alleen cijfers. Elke scholier is uniek en heeft andere competenties. Er komt meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen, zowel in tempo van ontwikkeling, als in leerstijlen. Onderwijs dat is aangesloten op de leefwereld van de leerling van nu is een must. Dankzij leren op maat worden de vaardigheden van de scholier voor hemzelf of haarzelf inzichtelijk en is de student voor de leerkrachten beter te onderwijzen.


Bent u benieuwd hoe uw school gepersonaliseerd onderwijs kan geven waarbij wordt aangesloten op de leerbehoeften en leerstijlen van leerlingen? Volution helpt u. Samen bekijken wij hoe digitale leermiddelen uw onderwijs optimaal kunnen on­dersteunen.

Wij leggen de focus op onderwijs

Volution biedt digitale leermiddelen die het gepersonaliseerde onderwijs ondersteunen. Wij nemen als uitgangspunt de didactiek. Wij kijken naar welke visie uw school heeft, de doelen waar uw school naartoe werkt, de onderwijscultuur die er heerst, de onderwijsmethodes van leerkrachten en de leerbehoeftes van scholieren. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs nauwlettend in de gaten. Het is onze taak om didactiek en technologie met elkaar te verbinden en aan te laten sluiten op uw onderwijsomgeving.

Elke school is anders

Niet één school is hetzelfde. Of het nu gaat om verschillende manieren van lesgeven van leerkrachten of de verschillende leerstijlen van studenten, wij kijken naar de wensen en benodigdheden vanuit uw onderwijsinstelling. Wij geven u inzicht en advies.

Peter in rondjePeter Bijker (directeur bij Volution): “Met oprechte interesse en betrokkenheid denken wij mee en adviseren wij de best passende oplossing die bij u past.”

Gecombineerde expertise voor het onderwijs

Goed onderwijs begint bij leraren. Hoe kan een docent ‘21st century skills’ integreren in het huidige lesprogramma? Hoe wordt een leerkracht meer een coachende begeleider dan een bron van kennis? Hoe geeft uw school inhoud aan gepersonaliseerd onderwijs?
Bij Volution werken medewerkers vanuit verschillende vakgebieden, zoals onderwijs en ICT. Wij werken intensief samen met uitgeverijen en onderwijspartners om antwoord te geven op uw vragen en u het juiste advies te geven. Daarnaast helpen wij met de invoering van de nieuwe leermiddelen en zorgen wij voor training, begeleiding, beheer en onderhoud.

De oplossingen van Volution bieden meer

De digitale leermiddelen van Volution doen meer dan het ondersteunen van gepersonaliseerd onderwijs. Competenties van leerlingen worden inzichtelijk. De communicatie tussen docenten, leerlingen en ouders verloopt beter. De leermotivatie en het leerrendement worden verhoogd. De werkdruk van de docenten wordt verlaagd en de oplossingen besparen tijd. Kortom, Volution helpt om het onderwijs zo makkelijk mogelijk te maken.