content_4Via het Volution platform krijgen docenten, leerlingen en ouders veilig en overzichtelijk toegang tot de juiste informa­tie. Digitaal lesmateriaal, educatieve applicaties, e-mail, Office, het leerling-volg-systeem en toetsingsmogelijk­heden. Alles is bereikbaar vanuit het centrale Volution platform, ook uw huidige onderwijs applicaties. U logt hiervoor maar één keer in! Niet alleen leerlingen en docenten, maar ook ouders, directieleden en niet onderwijzend personeel kunnen inloggen op het platform.

Het Volution platform is gebaseerd op toonaangevende didactische en ICT trends en ontworpen om de werkdruk van docenten te verlagen en het leerrendement en plezier in leren te verhogen. Daarnaast kunnen leerlingen en docen­ten via het platform overal en altijd leren en werken, vanaf elk device. Het platform is namelijk device onafhankelijk. Er kan overal en altijd ingelogd worden via de browser.

Het Volution platform verbindt intern en openbaar lesmateriaal, ondersteunende applicaties en communicatiemiddelen tot een modern, tijdbesparend en persoonlijk onderwijsaanbod. Het platform wordt ter beschikking gesteld vanuit de cloud. Uw school heeft daarom zelf geen servers meer nodig, hoeft geen software(versies) meer te installeren of hardware te onderhouden. Zo houdt u alleen een browser en internetverbinding over. De kosten voor beheer en onderhoud kunnen hierdoor aanzienlijk worden teruggebracht.

Wilt u een gedeelte van uw informatie en/of documenten nog lokaal opslaan, dan kunnen wij dit ook voor u regelen. U maakt dan gebruik van een hybride cloud.

Office 365

Deze nieuwe benadering van educatieve ICT-middelen maakt het mogelijk om een uniform ICT-beleid te hanteren, maar voldoende autonomie te behouden op school niveau.

Lees meer

Educator with students in architecture working on electronic tablet