De leraar heeft geen tijd om les te geven

De werkdruk in het onderwijs is hoog. De leraren zijn boos. Ze eisen meer salaris en minder werkdruk. Als er geen extra geld komt, dan gaan alle scholen een week dicht. De leraren hebben de statistieken aan hun zijde. Nergens komen zoveel burn-outklachten voor als in het onderwijs. Eén op de vijf leraren heeft te maken met deze klachten.

Percentage burn-outklachten

presentatieUit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het percentage docenten met burn-outklachten in de periode 2011-2015 schommelde tussen de18 en 21 procent. Dat is een vijfde. Bij het gemiddelde van alle beroepen, dan kom je uit op ongeveer één van de acht werkenden. Zestien procent van de leraren overweegt om ander werk te gaan doen, zo concludeerde de Algemene Onderwijsbond (Aob) al na een enquête onder 1.629 leden.  Vanwege de hoge werkdruk en het lage salaris verdient een onderwijzer in het onderwijs 30% minder dan de gemiddelde hoogopgeleide.

Werkdruk

Docenten gaan met minder plezier naar het werk. Ze stappen zelfs steeds vaker uit het vak. Wat veroorzaakt eigenlijk de hoge werkdruk op scholen?

  1. Structureel tijdgebrek: De Aob heeft begin dit jaar onder haar leden uitgezocht dat leraren gemiddeld 6,9 uur per week overwerken. Ze werken vaak door in vakantie en nemen nauwelijks pauze. Die tijd wordt regelmatig gebruikt voor vergaderingen met collega’s of overleg met ouders en leerlingen.
  2. Bergen administratie: Handelingsplannen maken, het bijhouden van digitale evaluatie-of verantwoordingdossiers en ga zo maar door. DUO Onderwijsonderzoek en tv-programma De Monitor concludeerde in een representatief rapport dat de verplichting om alles vast te leggen een te grote last is voor veel leraren. De toenemende aantal administratieve taken en verschillende onderwijsvernieuwingen worden als oorzaak van de hoge werkdruk genoemd.
  3. Grote klassen: In 2016 telde een gemiddelde klas 23,4 kinderen. Dat aantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven, maar volgens de Aob is daar van alles op af te dingen. Kleine scholen krimpen en wanneer het gemiddelde hetzelfde blijft zijn er aan de andere kant dus grotere klassen bijgekomen. Vakbond Leraren in Actie heeft al een petitie aangeboden bij de Tweede Kamer tegen de zogenaamde plofklas.

De formele werkweek van een leraar in het onderwijs duurt volgens de cao maximaal 40 uur. Zo’n volle werkweek bestaat uit ongeveer 26 uur lesgeven en 11 uur nakijken, lessen voorbereiden en administratie bijhouden. Daarbij hebben docenten recht op twee uur bijscholing per week, waar je uitkomt op 39 uur. Maar dan zijn de vergaderingen, leerlingactiviteiten en oudergesprekken nog niet meegerekend.

Digitale hulpmiddelen

Wat zowel leraren als leerlingen kan helpen om de lasten wat te verlichten, zijn de digitale leermiddelen van Volution. Met het LOB-dossier, de leertakenapplicatie of het digitale portfolio wordt het gepersonaliseerde onderwijs ondersteunt. Wij nemen als uitgangspunt de didactiek. Wij kijken naar welke visie uw school heeft, de doelen waar uw school naartoe werkt, de onderwijscultuur die er heerst, de onderwijsmethodes van leerkrachten en de leerbehoeftes van scholieren. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs nauwlettend in de gaten. Het is onze taak om didactiek en technologie met elkaar te verbinden en aan te sluiten op uw onderwijsomgeving. Vraag een demo met Peter aan en ervaar het zelf.