Eindtoetsen beter gemaakt dan in 2016

De Centrale Eindtoets in het basisonderwijs is dit jaar beter gemaakt dan in 2016. Vijf slimmeriken maakten de toets zelfs helemaal foutloos. Volgens het College voor Toetsen en Examens deden er deze jaargang 121.516 leerlingen mee op 4434 scholen.

Second opinion

22kkHet advies is een tweede controle op het schooladvies dat door de school zelf is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft moet de school het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. Dit gebeurt overigens nog veel te weinig, vinden de Inspectie van het Onderwijs en ook demissionair staatssecretaris Dekker. De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets laten een ander beeld zien dan die in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de hogere gemiddelde standaardscore. Meer leerlingen kregen het advies voor vwo en minder leerlingen kregen te horen dat ze voor de vmbo basisberoepsgerichte leerweg moeten kiezen.

Bij wet verplicht

Scholen zijn bij wet verplicht om naast het schooladvies wat ze geven ook een onafhankelijk advies in te winnen over het niveau dat een kind aankan. Deze eindtoets wordt sinds het schooljaar 2014/2015 tussen 15 april en 15 mei afgenomen. Hieronder staan feiten over de eindtoets:

  • Bijna de helft van de leerlingen (45 procent) krijgt van zijn leerkracht een advies voor één van de vier vmbo-niveaus.
  • Zowel een havo- als een vwo-advies wordt bij ongeveer twintig procent van de leerlingen gegeven.
  • De rest krijgt een gecombineerd advies.
  • De eindtoets speelt geen directe rol meer bij een advies voor het voortgezet onderwijs, maar is wel verplicht in het reguliere onderwijs.
  • Voor leerlingen in het speciaal onderwijs geldt dat niet. Ongeveer vijftien procent van hen maakte de eindtoets in 2016.
  • Scholen mogen zelf kiezen welke eindtoets ze laten maken. Naast de Centrale Eindtoets die de overheid beschikbaar stelt, zijn ook de toetsen IEP en ROUTE8, Dia-eindtoets, de CESANeindtoets en de AMN-eindtoets toegestaan.

Loopbaangesprekken

Vanaf dit schooljaar zijn leerlingen binnen het vmbo verplicht om een loopbaandossier aan te leggen in het kader van LOB. Bij LOB leren leerlingen na te denken over hun vervolgopleiding en beroepskeuze. Competenties, interesses en talenten van leerlingen moeten eerder duidelijk worden. Scholieren leggen hun ontwikkeling vast in een LOB-dossier. Volution heeft in samenwerking met een aantal voorgezet onderwijsscholen een overzichtelijk en eenvoudig in gebruik, digitaal dossier ontwikkeld. Wil u hier meer over weten? Vraag een demo aan