Digitaal onderwijs heeft impuls nodig

De verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar wel op basis van doordachte keuzes. Dat stelt de Onderwijsraad in advies ‘Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk’. Leerlingen moeten volgens de raad worden voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Om dit te realiseren vraagt het bepaalde inspanningen van de overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat het huidige onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt.

Maatschappelijke gevolgen

De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in een hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor de inhoud, de vorm en de rol van het onderwijs. Het onderwijsveld is hierin volgens de Raad nog zoekende en dreigt achter te lopen. De raad pleit in dit advies voor doordachte digitalisering, zodat het onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die de digitalisering biedt.

Randvoorwaarden

252014_2De Raad vindt dat de overheid scholen meer moet ondersteunen met de randvoorwaarden voor digitalisering om daarmee het onderwijs te ontzorgen. Het gaat hierbij om randvoorwaarden als internetveiligheid en privacy, een adequate eenvoudige infrastructuur en toereikende financiële middelen. Het is ook tijd voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijsveld, de uitgeverijen en de distributeurs zegt de Raad in zijn advies. Ook pleit de raad opnieuw voor het faciliteren en belonen door de overheid van digitale leermiddelen voor alle onderwijssectoren. De voordelen van digitale leermiddelen worden nu niet goed benut.

Digitaal onderwijsplatform

Hoe prettig zou het zijn om te beschikken over een overzichtelijk online leermiddel waarin leereenheden, al het lesmateriaal en de onderwijsvoortgang zijn geïntegreerd? Volution heeft een overzichtelijk en duidelijk, digitaal onderwijsplatform ontwikkeld dat gebruiksvriendelijk is voor zowel leerkrachten als leerlingen. Het allesomvattend cloud based platform stimuleert gepersonaliseerd onderwijs op een moderne, innovatieve manier. Het digitale onderwijsplatform maakt leerkrachten bewuster van het onderwijs. Tevens stimuleert het competenties, interesses en talenten van leerlingen te herkennen en te ontwikkelen, zodat zij nog beter geadviseerd en begeleid kunnen worden. Klaar voor een demo van ons onderwijsplatform?