Brief staatssecretaris Dekker over persoonlijk onderwijs met moderne leermiddelen

Vorige week heeft staatssecretaris Dekker van OCW een brief aan de Tweede Kamer aangeboden met als titel ‘Onderwijs persoonlijker maken met moderne leermiddelen’. In deze brief schetst Dekker zijn beeld van de ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. In de ontwikkelingen die de staatssecretaris schetst, onderschrijft hij duidelijk onze visie op onderwijs en ICT. Dit blijkt uit onderstaande passages uit de brief:

Voorwaarde om eigentijds, persoonlijk en uitdagend onderwijs te geven is het gebruik van moderne leermiddelen. ICT is geen doel, maar een middel om meer maatwerk in het onderwijs te realiseren.

Inzet van moderne technologieën en sociale media laten het onderwijs beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Digitalisering maakt het mogelijk en wenselijk om het aanbod aan leermateriaal meer flexibel en adaptief in te richten. Hiermee kunnen leraren beter differentiëren tussen leerlingen.

Leraren krijgen meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring doordat adaptieve leeromgevingen in toenemende mate voor bepaalde vakgebieden automatisch nakijken en fouten analyseren.

Leraren moeten toegerust zijn om goed om te gaan met de mogelijkheden die digitalisering biedt. Het gaat om ICT kennis en vaardigheden in combinatie met een hoogwaardig pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire.

Nieuwsgierig geworden? De gehele brief kunt u hier lezen.