De 1040-urennorm vervalt; kans voor gepersonaliseerd onderwijs

Middelbare scholen zijn straks niet meer gebonden aan de 1040-urennorm en mogen flexibeler omgaan met het aantal lesuren per jaar. De 1040-urennorm, vastgesteld door het ministerie van OCW, komt te vervallen.

In de nieuwe urennorm wordt uitgegaan van gemiddeld 1000 lesuren per jaar. Voor scholen die actief bezig zijn met het personaliseren van het onderwijs biedt deze wetswijziging kansen. Middelbare scholen krijgen namelijk meer ruimte om de onderwijstijd te spreiden over de leerjaren. Zo kan er meer recht worden gedaan aan de verschillen in tempo en ontwikkeling bij leerlingen. Een snelle leerling kan lestijd die overblijft bijvoorbeeld gebruiken voor verdieping of andere vakken. Een leerling met een achterstand kan eerst een intensiever rooster volgen en vervolgens gewoon meedraaien.

De wetswijziging stuurt verder aan op de ontwikkeling dat het onderwijs niet langer wordt gecontroleerd op onderwijstijd, maar op kwaliteit. Het gaat immers om de kwaliteit van het lesaanbod, niet om de kwantiteit. Het minimale aantal dagen waarop leerlingen naar school gaan, verandert niet. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe regel is 1 augustus 2015.

Onderwijstijd