De eindexamens zijn weer begonnen!

Voor ruim 213.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs staan de komende weken in het teken van hun centrale eindexamens. Ruim vijftig procent van hen, 112.601 leerlingen, zit op het vmbo. 60.0000 Studenten leggen het examen af op havo-niveau en 40.000 werken de laatste loodjes op vwo-niveau af. De landelijke schriftelijke examens duren tot en met woensdag 24 mei.

Sommige examens vallen buiten deze twee weken, zoals digitale en praktijkexamens voor vmbo-leerlingen en beeldende vakken voor vwo’ers. Vaak zijn het langer lopende projecten die de afgelopen maanden al zijn begonnen en kunnen doorlopen tot in juni. Drie weken na woensdag 24 mei krijgen de leerlingen te horen of ze geslaagd zijn of een herkansing moeten maken.

Scheikunde en Nederlands

P1030803De havisten zijn gisteren begonnen met scheikunde. Voor de vwo’ers stond Nederlands op het programma. Vandaag is het vmbo begonnen met het examen transport en logistiek. Leerlingen die examens missen of ze niet halen hebben de mogelijk om in de herkansingsweek van 19 juni tot en met 22 juni een nieuwe poging te doen. Vorig jaar deden ruim 196.000 leerlingen examen in het voortgezet onderwijs. Van hen slaagde bijna 93 procent. In totaal slaagden 3382 leerlingen in 2016 cum laude, omdat zij een gemiddelde van een acht of hoger hadden.

Klachtenlijn

Parallel aan de start van examens opent het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vandaag ook weer de jaarlijkse Eindexamenklachtenlijn. Kandidaten kunnen bij de scholierenorganisatie terecht met al hun vragen en klachten over de organisatie, inhoud en het niveau van de examens. Om de klachtenlijn bij vmbo-scholieren onder de aandacht te brengen, heeft het LAKS dit jaar een aantal acties gehouden op vmbo-scholen, zoals het verspreiden van posters. Havisten en vwo’ers weten de klachtenlijn goed te vinden en het LAKS hoopt dat de vmbo’ers de klachtenlijn dit jaar ook weten te vinden. Vorig jaar werd een klachtenrecord gevestigd.

Toegestane hulpmiddelen

Om de leerlingen ook van enig gemak te voorzien, zijn er enkele hulpmiddelen toegestaan. Die lijst verandert ieder jaar. De lijst van dit jaar lees je hier:

  1. Woordenboek Nederlands
  2. Woorden van vreemde taal naar Nederlands of andersom
  3. ‘Gewone’ rekenmachine
  4. Grafische rekenmachine
  5. Binas
  6. Atlas
  7. Basispakket

Volution wenst alle leerlingen die meedoen aan de centrale eindexamens veel succes!