Digitaal LOB dossier: middel om strategische doelstellingen te behalen

Waarom het Esdal College voor het digitale LOB dossier kiest

  • Het LOB is een middel om strategische doelstellingen te bereiken
  • Uitstekende dienstverlening van Volution
  • Goede communicatie met Volution
  • Waardevol voor leerlingen, ook voor vervolgstudies

Waarom LOB dossier?

Kern van de loopbaanoriëntatie en begeleiding in het vernieuwde vmbo wordt het LOB dossier. Leerlingen moeten, volgens nieuwe wetgeving, hun loopbaan vorm gaan geven via loopbaan-competenties en dit vastleggen in een gepersonaliseerd portfolio, ofwel LOB dossier. Om scholen hierbij te helpen, hebben we in co-creatie met het onderwijs een digitaal LOB dossier ontwikkeld.

Voor meer informatie over het LOB dossier van Volution, zie: https://vo-lution.nl/het-volution-lob-dossier.

Esdal College

Het Esdal College is een openbare school. Iedereen is welkom en elkaars achtergrond en mening wordt geaccepteerd.

“Bij ons draait het om verbinding. Met leerlingen, ouders, medewerkers, het bedrijfsleven en andere scholen”, zegt Martin Hilgen, Decaan bij het Esdal College, locatie Emmen. Hij vervolgt: “Ons onderwijs sluit aan op de interesses en mogelijkheden van de leerlingen: leren moet leuk en vooral zinvol zijn.”

Er werken drie docenten op twee werklocaties aan het inrichten van het LOB dossier, in totaal maken 320 leerlingen gebruik van het LOB dossier. De eerstejaars leerlingen werken aan zeven beroeps-gerichte profielen. Martin: “Dat betekent dat ze vijf weken één beroepsprofiel volgen en dat afsluiten met een LOB activiteit. Op die manier maken leerlingen een goede, bewuste keuze wat betreft hun beroepskeuzeprofiel.”

Esdal College en DataByte

“Peter Bijker, directeur van Volution, heeft een keer een algemene voorlichting bijgewoond, waar hij informatie gaf over het LOB dossier. Dat hebben wij laten bezinken en wij kwamen tot de conclusie dat het LOB dossier van Volution perfect aansloot op het portfolio wat vasthing aan onze onderwijsmethode”, aldus Martin.

“Het digitale LOB dossier is voor ons echt een pijler”

Voor de wetgeving deed het Esdal College weinig aan loopbaanbegeleiding, maar sinds de komst van het digitale LOB dossier is dat compleet veranderd. Martin: “Inmiddels zijn we voorloper in Nederland op het gebied van het digitale LOB dossier. Het digitale LOB dossier is voor ons echt een pijler.” De leerlingen van het Esdal College zijn ook al vanaf jaar één bezig met het digitale LOB dossier. Martin vervolgt: “De dienstverlening van Volution is gewoon heel erg goed.”

Het project

Martin: “De keuze voor het LOB dossier van Volution is echt onderdeel van een groter geheel. Ik ben door de directie als projectleider aangesteld en ik heb een strategisch beleidsplan geschreven, gericht op het LOB.” Hij gaat verder: “Vanuit verschillende pilots, ook met leerlingen, is het digitale LOB dossier van Volution als beste uit de bus gekomen.” Het digitale LOB dossier van Volution is voor het Esdal College dus een middel om strategische doelstellingen te behalen.

“We hebben vanuit Volution ook trainingen gehad, waardoor we het digitale LOB dossier leerden kennen en daar ook feedback op konden geven”, aldus Martin. Het Esdal College was ook bewust op zoek naar een digitale oplossing voor het LOB dossier. Martin: “We willen graag aansluiten op het beroepenveld en daarin is vrijwel alles digitaal. Papier is eigenlijk ‘out of order’.”

“Het digitale LOB dossier is voor ons een middel om strategische doelstellingen te behalen”

Vooral over de communicatie tijdens het project is Martin zeer te spreken: “De communicatie met Volution verloopt uitstekend. Zaken worden zeer snel opgepakt en er volgt altijd een terugkoppeling.” Martin vervolgt: “Ik heb enkel positieve ervaring met Volution gehad!”

Werken met het digitale LOB dossier

“Het digitale LOB dossier van Volution is gewoon een verwelkoming voor onze school”, aldus Martin. Hij vervolgt: “Het is zo goed dat wij onze leerlingen bij hun intake voor het mbo een persoonlijk dossier kunnen meegeven en ze aan de hand van dat dossier laten zien waar hun competenties liggen.” Het digitale LOB dossier wordt door het Esdal College en haar leerlingen als zeer gebruiksvriendelijk ervaren.

Aan de hand van het digitale LOB dossier ontdekken de leerlingen van het Esdal College waar hun competenties liggen en wat ze motiveert. Martin: “De leerlingen maken gebruik van bedrijfsmateriaal, filmpjes, foto’s en dat allemaal in het LOB dossier. Aan het einde van het schooljaar geven de leerlingen een presentatie voor de profielkeuzes.” De leerlingen zijn dus actief bezig met het digitale LOB dossier van Volution.

Martin beoordeelt het digitale LOB dossier van Volution met een prachtige 8!