Digitaal onderwijs ondermaats volgens Onderwijsraad

Volgens de Onderwijsraad loopt het Nederlandse onderwijs achter op de digitalisering in de maatschappij en ontbreekt er een visie op de relatie tussen ICT en onderwijs. De raad pleit er onder meer voor dat scholen niet langer afhankelijk zijn van één aanbieder. Volgens het adviesorgaan dreigt het Nederlandse onderwijs achter te gaan lopen op de snelle technologische ontwikkelingen.

Geen duidelijke visie

Volution leertaken pngDe Onderwijsraad concludeert in een rapport dat er nog heel weinig is nagedacht over de relatie ICT en didactiek. Mede daardoor ontbreekt hier een duidelijke visie op. Volgens de Onderwijsraad vraagt de snel digitaliserende samenleving om een antwoord van het onderwijs. Het onderwijs loopt achter de feiten aan, waardoor leerlingen niet goed voorbereid worden op leven en werken in een digitale maatschappij.

Volgens de Onderwijsraad moeten de overheid, technologiebedrijven, uitgeverijen en het onderwijsveld hierover meer gaan nadenken en samenwerken. Door het loskoppelen van ICT-toepassingen en de technische aspecten kunnen de eisen voor hardware collectief vormgegeven worden. Zo hoeft niet elke uitgever of ontwikkelaar dit te doen voor de eigen producten.

Waarschuwing

Tevens waarschuwt de Onderwijsraad voor mogelijke negatieve gevolgen voor het geheugen en concentratievermogen van veelvuldig gebruik van digitale toepassingen. Ook waarschuwt de raad voor schadelijke, fysieke en psychische gevolgen van veelvuldig internetgebruik, zoals nekklachten, cyberpesten en het gevoel van jongeren dat ze iets missen als ze offline zijn.

Gepersonaliseerd onderwijs

Leren draait om meer dan alleen cijfers. Elke scholier is uniek en heeft andere competenties. Er komt meer aandacht voor verschillen tussen leerlingen, zowel in tempo van ontwikkeling, als in leerstijlen. Onderwijs dat is aangesloten op de leefwereld van de leerling van nu is een must. Dankzij leren op maat en digitale leermiddelen worden de vaardigheden van de scholier voor hemzelf of haarzelf inzichtelijk en is de student voor de leerkrachten beter te onderwijzen. Wilt u meer weten over digitale leermiddelen van Volution, vraag dan nu een demo aan met Peter!