IPON 2014; persoonlijk onderwijs

Op 19 en 20 maart hebben wij samen met The Rent Company op de IPON, dé onderwijs en ICT beurs, gestaan. Tijdens deze dagen hebben wij met verschillende mensen uit het onderwijs gesproken. Door deze gesprekken werd nog meer duidelijk dat onderwijsinstellingen op zoek zijn naar een platform dat eenvoudig koppelingen kan realiseren met andere typen toepassingen. Daarbij willen onderwijsinstellingen graag dat de onderdelen van het platform modulair worden aangeboden, zodat ze zelf keuzemogelijkheden hebben en niet gedwongen worden te betalen voor functionaliteiten die niet gebruikt worden.

De Volution portal sluit perfect aan op deze wens vanuit de onderwijsmarkt. Onze portal is modulair opgebouwd en alle onderwijs applicaties kunnen erin worden opgenomen. Gebruikers hoeven hiervoor maar één keer in te loggen. Daarnaast is de Volution portal gebaseerd op de persoonlijke identiteit van de gebruiker. Een andere grote wens vanuit het onderwijs die tijdens de IPON regelmatig voorbij kwam in de gesprekken. Leren op maat en gepersonaliseerd onderwijs kunnen zo nog verder vorm worden gegeven. Of het nu gaat om verbreding, verdieping en/of versterking. Docenten kunnen in de portal echt maatwerk bieden, passend bij de leerstijl van de leerling.

IPON 1