Leerlingen bepalen lesprogramma’s

Leerlingen van dertig middelbare scholen krijgen een grote stem in hun lesprogramma. Ze doen mee aan proef met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. Ze kunnen bijvoorbeeld een vak dat hen ligt op een hoger niveau volgen of een jaar eerder afronden, een extra vak of stage kiezen of alvast een vak volgen van een vervolgopleiding. De scholen doen mee aan een proef van twee jaar op initiatief van demissionair staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), de schoolbesturen en leerlingenbond LAKS.

Opleiding samenstellen

De leerlingen krijgen veel meer ruimte om hun opleiding zo samen te stellen dat de talenten het beste tot uiting komen. Het experiment moet laten zien wat er al kan en welke obstakels er nog zijn om leerlingen op hen toegesneden onderwijs te bieden. De proef gaat twee jaar lopen en wordt intensief gevolgd door onderzoekers. Dekker wil uiteindelijk in de wet regelen dat leerlingen op alle middelbare scholen gebruik kunnen maken van de ruimte om te versnellen, zich te verbreden of verdiepen in hun opleiding. Nu is het nog zo dat leerlingen afhankelijk zijn van het aanbod van scholen.

Onderwijstijd anders indelen

Sinds 2007 is er de mogelijkheid voor leerlingen om vakken op een hoger niveau te volgen. Sedert afgelopen jaar mogen scholen hun onderwijstijd anders indelen om tijd vrij te maken voor een stage of een vak aan een andere opleiding te volgen. Zo bieden middelbare scholen onderwijs aan wat beter aansluit bij de specifieke behoeften en talenten van leerlingen. In de wet is daar ruimte voor, maar in de praktijk wordt die ruimte door scholen niet altijd benut. Of leerlingen maken weinig gebruik van deze mogelijkheden. Volgens Dekker is dat zonde, want niet ieder kind past precies in het vakje vmbo, havo of vwo. ‘’Nu bepaalt je slechtste vak nog te vaak hoe goed je kunt zijn in je beste vak. Voor leerlingen is dit demotiverend en een verkwisting van talent’’, aldus de staatssecretaris.

Proef op de som nemen

Het digitale onderwijsplatform maakt leerkrachten onderwijsbewuster. Wat bied ik welke leerling aan? Hoe creëer ik een duidelijke structuur in het onderwijsproces? Hoe zorg ik ervoor dat de leerling taken krijgt die hem of haar helpen in het leerprocesshutterstock_133131995en leerdoelen te behalen? Met de digitale leertakenapplicatie van Volution krijgt de leerling meer zicht op zijn of haar talenten. Het stimuleert de ontwikkeling van competenties, interesses en talenten van leerlingen. Zo krijgen zij beter advies en betere begeleiding. Wilt u hier meer over weten? Vraag dan een demo aan.