LOB in het vernieuwde vmbo
Het vmbo is aan het vernieuwen. Onderdeel van deze vernieuwing is de invulling van loopbaanoriëntatie en begeleiding. LOB krijgt in het huidige vmbo nog onvoldoende gestructureerde aandacht. Terwijl het juist in deze tijd, waarin leerlingen worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan, belangrijk is dat leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen en leren hoe ze zelf hun loopbaan vorm kunnen geven. Ook worden vaardigheden die toegevoegde waarde hebben in verschillende beroepen steeds belangrijker. Daarom wordt LOB een verplicht onderdeel in de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s.
Dit stelt scholen voor een uitdaging. Want hoe veranker je LOB in je onderwijsprogramma? Om scholen hierbij het helpen, zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van een digitaal LOB dossier. Dit doen we in samenwerking met een aantal middelbare scholen en de educatieve uitgeverij Tumult.


LOB dossier

LOB loopt straks als een rode draad door het nieuwe examenprogramma van het vmbo. Kern van de loopbaanoriëntatie en begeleiding wordt het LOB dossier. Leerlingen moeten namelijk hun loopbaan vorm gaan geven via loopbaancompetenties en dit vast leggen in hun LOB dossier.
Ons LOB dossier omvat een doorlopende leerlijn LOB voor leerjaar 1 t/m 4, waarin leerlingen naast het opbouwen van loopbaancompetenties, kennis kunnen maken met vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. De leerlijn is gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers en geeft per leerjaar aan wat de gewenste doelen zijn voor elke competentie en welke taken/activiteiten daar bij horen.

22kk

Leerlingen verzamelen hiervan bewijzen en leggen hun loopbaanreflectiegesprekken vast in het LOB dossier. Ons dossier biedt handvatten voor leerlingen en voor vakdocenten en mentoren voor het voeren van deze loopbaangesprekken. Maar ook ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij LOB. Daarom bevat het dossier concrete opdrachten die leerlingen thuis met hun ouders/verzorgers kunnen uitvoeren.

Begeleiding bij invoering
De vernieuwing van LOB betekent veel voor de dagelijkse praktijk in de school. LOB is straks immers verweven in alle vakken, ook de vakdocent zal loopbaangesprekken gaan voeren. Dit betekent dat LOB niet primair meer bij de decaan en/of mentor ligt. Hoewel de leerling verantwoordelijk is voor zijn LOB dossier, zal de school wel na moeten denken over de controle op de voortgang. Wie gaat dit monitoren? Is dat de mentor, de decaan of wordt er een LOB docent aangesteld? Bij al dit soort vraagstukken begeleiden wij de school, in samenwerking met de Tumult groep.
Met als uiteindelijke doel: leerlingen die trots zijn op hun loopbaandossier en weloverwogen keuzes hebben gemaakt voor hun vervolgopleiding en loopbaan!

Nieuwsgierig naar het LOB dossier? Neem dan contact op met Martine, onze adviseur didactiek & ICT.
Mobiel: +31 (0)657 885 583
E-mail: m.gorissen@vo-lution.nl