LOB in het vernieuwde vmbo

Tweede pijler van de vernieuwing van het vmbo is een versterking van loopbaan oriëntatie en begeleiding, afgekort LOB. LOB krijgt in het huidige vmbo nog onvoldoende gestructureerde aandacht. Terwijl het juist in deze tijd, waarin leerlingen worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan, belangrijk is dat leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen en leren hoe ze zelf hun loopbaan vorm kunnen geven. Ook worden vaardigheden die toegevoegde waarde hebben in verschillende beroepen steeds belangrijker. Daarom wordt LOB een verplicht onderdeel in de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s.

LOB loopt straks als een rode draad door het nieuwe examenprogramma van het vmbo. Kern van de loopbaanoriëntatie en begeleiding wordt het LOB dossier. Leerlingen moeten namelijk hun loopbaan vorm gaan geven via loopbaancompetenties en dit vast leggen in hun LOB dossier.
Dit is door de overheid nader uitgewerkt in subdoelen:

De leerling moet zijn loopbaan vorm geven via loopbaancompetenties:
1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat (kwaliteitenreflectie)
2. Waar wil ik en waarom dan? (motievenreflectie)
3. Waar kan ik dat doen? (werkexploratie)
4. Hoe kan ik dat doen? (loopbaansturing)
5. Wie kan mij daarbij helpen? (netwerken)

De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een loopbaandossier. In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de loopbaancompetenties.

Om scholen hierbij het helpen, hebben we in samenwerking met een aantal middelbare scholen en de educatieve uitgeverij Tumult een digitaal LOB dossier ontwikkeld.