LOB: schoolbreed beleid

Zoals de meeste vmbo scholen inmiddels weten wordt loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) een verplicht onderdeel van de nieuwe vmbo-programma’s. Maar hoe ga je dit als school vormgeven? Ga je het aanbieden als een vak dat een uur per week op het rooster staat? Of probeer je het te verweven in andere vakken?

LOB is meer dan dat. LOB moet als een rode draad door de middelbare schoolcarrière van de leerling lopen. Een proces waarbij de leerling inzicht krijgt in zichzelf, loopbaancompetenties ontwikkelt en leert om keuzes te maken. Dit proces moet worden geborgd en vastgelegd worden en vraagt om een schoolbreed beleid.

Om scholen hierbij te helpen, heeft Volution een digitaal LOB dossier ontwikkeld, dat is gebaseerd op de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers en docenten, mentoren, decanen en/of LOB coaches helpt om het LOB proces op te zetten en te structureren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de content van uitgeverijen die gespecialiseerd zijn in LOB opdrachten. Maar ook de eigen schoolopdrachten kunnen erin worden gehangen. Veel scholen kennen namelijk al LOB activiteiten, zoals stages, meeloopdagen en interviews.

Tijdens zijn of haar middelbare schoolcarrière doet de leerling betekenisvolle ervaringen op. Deze ervaringen vormen het vertrekpunt voor loopbaanreflectiegesprekken. In deze gesprekken kijkt een leerling terug op een concrete ervaring (reflecteren) en vooruit naar een volgende keuze (activeren). Dit vraagt om gedegen gespreksvaardigheden van docenten, maar ook van leerlingen. Daarom hebben we formats ontwikkeld die docenten en leerlingen kunnen gebruiken bij het voorbereiden, houden en vastleggen van deze gesprekken. Scholen ervaren deze formats als zeer prettig en nuttig.

Meer weten over het vormgeven van een schoolbreed LOB beleid en hoe je dit digitaal kan vormgeven? Lees ook onze blogpost Checklist LOB of neem direct contact op voor een demo.