Loopbaancompetenties

Leerlingen geven hun loopbaan vorm via loopbaancompetenties en leggen dit vast in hun LOB dossier. De overheid heeft er voor gekozen om hier de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers voor te hanteren. Zij onderscheidt een vijftal loopbaancompetenties:
• Kwaliteitenreflectie
• Motievenreflectie
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
• Netwerken

Bij deze loopbaancompetenties horen indicatoren, die zeggen wat een leerling kan als hij deze competentie beheerst.

Loopbaancompetenties en indicatoren

Kwaliteitenreflectie
-Ik weet waar ik goed en minder goed in ben.
-Ik weet welke kwaliteiten ik kan inzetten voor het beroep wat ik wil gaan doen.
-Ik kan mijn ontwikkeling en talenten in verband brengen met eerdere ervaringen in mijn leven en met beelden/inzichten over mijn toekomstige studie en arbeidsloopbaan.


Motievenreflectie

-Ik kan aangeven wat ik leuk en interessant vind aan mijn opleiding.
-Ik weet wat mijn werkwaarden zijn
-Ik kan verband leggen tussen eerder ervaringen in mijn leven en mijn waarden.
-Ik kan verband leggen tussen beroepsdilemma’s en mijn waarden.

Werkexploratie
-Ik heb een beeld van de inhoud van het werk waarvoor ik leer.
-Ik weet welke beroepscompetenties nodig zijn in het werk waarvoor ik leer.
-Ik weet welke leeractiviteiten ik moet ondernemen om die beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen.
-Ik kan de organisatiecultuur van een bedrijf onderzoeken.
-Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkveld.
-Ik kan ontwikkelingen en cultuur in verband brengen met mijn kwaliteiten en motieven.
-Ik weet wat de actuele beroepsdilemma’s zijn in het werk waarvoor ik leer.

Loopbaansturing
-Ik kan doelen stellen voor mijn studieloopbaan.
-Ik baseer keuzes in mijn leerproces op mijn kwaliteiten en waarden en op mijn toekomstwensen.
-Ik organiseer de begeleiding die ik nodig heb om mijn leerproces te sturen.
-Ik stem mijn mogelijkheden en wensen af op de specifieke situatie van de stage en/of arbeidsmarkt.
-Ik toon mijn kwaliteiten en motieven in werk, stage en op de arbeidsmarkt.

Netwerken
-Ik beschik over een netwerk van mensen die mij kunnen helpen bij mijn (studie)loopbaan.
-Ik onderhoud mijn netwerk en breid het uit.
-Ik kan iets betekenen voor mensen in mijn netwerk.