Maximalisatie van de kwaliteit van het onderwijs

Iedereen vindt de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Dagelijks hebben miljoenen jongeren en honderdduizenden docenten hiermee te maken. Maar weten we ook waarover we het hebben? Of geeft iedere betrokkene een eigen betekenis aan kwaliteit van het onderwijs?

Continuïteit op school

Het voornaamste doel van een schoolorganisatie in het voorgezet onderwijs is het maximaliseren van de kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven. De continuïteit op school is van belang. Men moet zorgen dat die kwaliteit voor de lange termijn gewaarborgd blijft. Het nastreven van deze is een grote uitdaging, want hoe kan die kwaliteit worden gegarandeerd in een maatschappij die continu verandert en waarin steeds meer van kinderen wordt gevraagd en verwacht?

Vakoverstijgende studievaardigheden

Met aandachiStock_000017197192Large (2)t voor vakoverstijgende studievaardigheden worden leerlingen voorbereid op verantwoordelijkheden en de zelfstandigheid waar ze tijdens en na hun schooltijd mee te maken krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaardigheden als timemanagement. Om leerlingen effectief met schoolwerk en werk na schooltijd om te leren gaan is ook een stuk bewustwording essentieel.

Door het internet verandert er een hoop op scholen. Dit gaat gepaard met nieuwe verantwoordelijk en zelfstandigheid die van leerlingen verwacht wordt in de omgang met de kennis die ze tot hun beschikking hebben. Scholen hebben niet meer alleen de taak om leerlingen de juiste informatie te geven, maar ook om ze de juiste vaardigheden mee te geven om zelfstandig te kunnen functioneren.

Uitdaging voor scholen

Het bijbrengen van een vakoverstijgende set van vaardigheden is belangrijk en mag niet meer ontbreken in de doelen die een schoolorganisatie stelt. De uitdaging voor scholen in het voorgezet onderwijs is een manier vinden om het bijbrengen van deze basisvaardigheden in praktijk te brengen. Zo wordt de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs ook in de toekomst gewaarborgd.

Digitaal portfolio

Volution heeft een eenvoudig en gebruiksvriendelijk digitaal portfolio ontwikkeld. Het digitale dossier helpt docenten en coaches om het leerproces van de leerlingen overzichtelijk te houden. Met het digitale portfolio maken jongeren hun vaardigheden inzichtelijk, waardoor zij makkelijker een keuze kunnen maken over hun volgende stap. Een goede voorbereiding op de toekomst. Interesse? Vraag nu een demo aan!