Middelbare scholen gaan na twee jaar nieuw schooladvies geven

De kogel is door de kerk. Middelbare scholen gaan leerlingen na twee jaar voorgezet onderwijs een nieuw advies geven over het opleidingsniveau waarop zij acteren. Volgens de VO-raad, de koepelorganisatie van middelbare scholen, moet het de ongelijkheid in het onderwijs tegengaan.

Eindadvies basisschool

Leerlingen krijgen op de basisschool een advies en dat moet minder bepalend zijn voor de middelbare schoolloopbaan die daarop volgt. Volgens de voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller, moet het schooladvies iets zeggen over de start van de middelbare school. ‘’Het moet niet dienen als verwachting van welk diploma je uiteindelijk gaat halen. Het lijkt ons dus logisch om na twee jaar een nieuw moment in te bouwen waarin je met zijn allen bespreekt waar een leerling op dat moment staat’’, zei de voormalige fractievoorzitter van GroenLinks in Trouw.

Tweede schooladvies

Het idee voor een tweede schooladvies ontstond toen de Inspectie van het Onderwijs in het voorjaar van 2016 meldde dat de ongelijkheid tussen kinderen van lager- en hogeropgeleide ouders groeit. Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen door de organisatie van het onderwijs minder kansen. ‘’Dit bracht wat teweeg. Wij realiseerden ons dat er onbedoeld elementen in het onderwijssysteem zijn geslopen die voor ongelijkheid zorgen’’, vertelt Rosenmöller. Zo’n advies heeft alleen zin als leerlingen na het tweede jaar nog kunnen wisselen. Bijvoorbeeld doordat er in de eerste twee jaar een brede brugklas is. Volgens Rosenmöller zijn veel scholen bereid om het systeem aan te passen, zodat het tweede advies kan leiden tot een andere niveaukeuze.

Dubbel advies

Rosenmöller zegt ook dat de scholen meer dubbele adviezen van basisscholen verwachten. Tot voor kort wilden ze liefst enkele adviezen, bijvoorbeeld vmbo en geen vmbo/havo. Dit omdat middelbare scholen een slechte beoordeling kregen als leerlingen dan uiteindelijk vmbo haalden. Volgens Rosenmöller is die ‘perverse prikkel’ inmiddels verdwenen.

Elke school is anders

Niet één school is hetzelfde. Of het nu gaat om verschillende manieren van lesgeven van leerkrachten of de verschillende leermanieren van studenten, Volution kijkt naar de wensen en benodigdheden vanuit uw onderwijsinstelling.

IPON 1Volution biedt digitale oplossingen binnen de onderwijssector afgestemd op de wensen en de behoeften van zowel docenten als leerlingen. Bent u klaar voor een advies over digitalisering van het onderwijs? Vraag dan een demo aan!