Onderwijs in het digitale tijdperk

In de 21e eeuw hebben digitale en sociale media een steeds belangrijkere rol in het onderwijs gekregen. Er wordt zelfs gesproken over een digitale revolutie. Voor kinderen die in deze eeuw opgroeiden is internet net zo gewoon geworden als zuurstof. Deze generatie wil met gebruik van nieuwe media kunnen leren, creëren en communiceren.

Dag schoolboek

Vroeger waren er nog schoolboeken en ouderwetse schoolborden. Tegenwoordig is alles meegegroeid met de digitale revolutie en zijn die dingen vervangen door moderne, digitale varianten. Docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs maken steeds meer gebruik van online studiemateriaal. Leerlingen maken steeds meer gebruik van iPad’s om lesmateriaal op te halen en uit te werken.

iStock_000020499425XXXLargeICT helpt het onderwijs

ICT biedt het hedendaagse onderwijs grote voordelen. Actualiteit, multimedia en interactie maken het leren een stuk attractiever dan leren uit een boek. Leerlingen willen variatie. Studenten willen afwisseling van verschillende activiteiten in de les en lessen die aansluiten op actuele gebeurtenissen. Door middel van instructievideo’s willen zij zelfstandig opdrachten maken, zodat zij niet vastlopen en een extra back-up hebben als de opdrachten buiten schooltijd gemaakt worden. Doordat alles online staat, kunnen leerlingen meteen feedback krijgen op hun gemaakte werk.

Digitaal portfolio

Elke leerling is uniek en beschikt over andere competenties. Gepersonaliseerd onderwijs is tegenwoordig een must. Leren gaat in deze tijd meer dan alleen om het halen van hoge cijfers. Scholieren op de havo en vwo kunnen met het digitale portfolio van Volution hun persoonlijke ontwikkelingen vastleggen. Dankzij de handige en digitale applicatie kunnen docenten het ontwikkelingsproces van de studenten opzetten, structureren en volgen.

Didactisch advies

Volution biedt digitale oplossingen binnen de onderwijssector afgestemd op de wensen en behoeften van zowel docenten als leerlingen. Het uitgangspunt is didactiek. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs nauwlettend voor u in de gaten. Wilt u meer weten over ons digitale portfolio? Vraag dan nu een demo aan met Peter Bijker!