Plusdocument en loopbaandossier

In het sectorakkoord VO dat in mei 2014 is gesloten tussen het ministerie van OCW en de VO-raad is afgesproken dat elke leerling een plusdocument meekrijgt bij de overgang van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding. Naast een diploma en een cijferlijst ontvangen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf het schooljaar 2015/2016 dus ook een plusdocument.

In het plusdocument wordt zichtbaar gemaakt op welke manier leerlingen hebben gewerkt aan hun brede voorbereiding op de toekomst en de resultaten daarvan. Hoe het plusdocument er uit ziet en hoe het tot stand komt, bepalen scholen zelf. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een combinatie te zoeken tussen het loopbaandossier en het plusdocument, of om het loopbaandossier een onderdeel van het plusdocument te maken.