Subsidie voor culturele projecten beschikbaar

Sinds maandag 3 april kunnen culturele instellingen samen met vmbo-scholen, scholen voor praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs weer subsidie aanvragen om gezamenlijk culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren voor leerlingen. De subsidie komt voort uit de regeling ‘Cultuureducatie in het vmbo en praktijkonderwijs’. In 2017-2018 wordt dit opnieuw uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Impuls aan cultuuronderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan het cultuuronderwijs bij het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Per project is er tussen de 25.000 en 80.000 euro beschikbaar. De subsidie is maximaal vijftig procent van de projectbegroting.

Als u met uw school deze subsidie wilt verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient het project tussen de twee en drie schooljaren te duren, waarbij er gedurende minimaal twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen. De start dient in het schooljaar 2017/2018 zijn. Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt u meer informatie over de subsidieregeling, inclusief alle voorwaarden.

Subsidieaanvraag

Scholen kunnen de aanvraag sinds 3 april doen en de regeling loopt tot en met 6 februari 2018. De aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld totdat het subsidieplafond is bereikt. Om iedere provincie en Caraïbisch Nederland de kans te geven om een aanvraag in te dienen, is er tot 1 november 2017 voor iedere regio een budget gereserveerd.

Digitale leermiddelen

De online revolutie is ook in het onderwijs goed zichtbaar. Volution gaat hierin mee en heeft verschillende digitale leermiddelen die van belang zijn voor het onderwijs. Ze doen meer dan het ondersteunen van gepersonaliseerd onderwijs. Competenties van leerlingen worden inzichtelijk. De communicatie tussen docenten, leerlingen en ouders verloopt beter. De leermotivatie en het leerrendement worden verhoogd. De werkdruk van de docenten wordt verlaagd en de oplossingen besparen tijd. Volution helpt om het onderwijs zo makkelijk mogelijk te maken. Met een vrijblijvende demo kunt u zelf het gemak ervaren van de digitale leermiddelen.