’t R@velijn in top 5 van Innovatie Impuls Onderwijs Award

Wij feliciteren ’t Ravelijn, school voor mavo en voorbereidend mbo in Steenbergen, met het behalen van de landelijke top 5 bij de uitreiking van de Innovatie Impuls Onderwijs Award. Als steun voor scholen die hun organisatie op innovatieve wijze willen klaarstomen voor de komende jaren is er de regeling InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Vanuit deze regeling krijgen scholen onder andere ondersteuning bij zelf ontwikkelde innovatietrajecten. De jury was erg onder de indruk van het succes van de onderwijsvernieuwing op het Ravelijn. Bekijk hier het filmpje waarin het innovatietraject van het Ravelijn wordt toegelicht.

Enkele jaren geleden heeft het Ravelijn namelijk het roer omgegooid en zijn zij hun onderwijs anders in gaan richten. De school beschikt sinds schooljaar 2011-2012 ook over een nieuw schoolgebouw. Dit gebouw is rondom de leerlingen en het leren ontworpen en gebouwd en biedt volop ruimte voor pluriform en eigentijds onderwijs.

Ravelijnleerlingen krijgen zo veel mogelijk digitaal les via hun persoonlijke tablet. De lessen worden verzorgd door teams van docenten en onderwijsassistenten. Dit worden domeinen genoemd. Het domeinleren wordt vorm gegeven door leertaken. Voor alle vakken worden leertaken gemaakt. Een leertaak is een studie-eenheid die een beschrijving geeft van de taak van een leerling per vak en per week. De leertaak geeft daarnaast de mogelijkheid om naast de basisstof ook extra oefenstof en verrijkingsstof aan te bieden.

Vorig jaar nam het Ravelijn deel aan onze Volution Challenge. Hiervoor werden scholen uitgenodigd om hun visie op onderwijs en ICT in de vorm van een didactische uitdaging te verwoorden. Het Ravelijn behaalde de tweede plaats. Vanuit deze challenge is Volution samen met het Ravelijn een ontwikkeltraject gestart. Het Ravelijn zocht namelijk een middel om de opbrengsten van leren en leertaken aan elkaar te knopen en beter inzichtelijk te maken voor leerlingen, docenten en ouders. Dit hebben we gevonden in het Volution platform. Middels een pilot wordt het ontwikkeltraject verder vorm gegeven, waarna in het nieuwe schooljaar het platform verder wordt uitgerold binnen de school.