Op 29 november 2011 vond de eerste bijeenkomst plaats van het project vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het voorgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het doel was op om alle opleidingen binnen het vmbo vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd te hebben.

Nieuw examenprogramma

In de sectoren Economie, Techniek, Zorg & Welzijn, Landbouw en Intersectoraal zijn deskundigen en docenten nauw gaan samenwerken aan de nieuwe examenprogramma’s. In deze programma’s is vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen en kennen aan het einde van hun opleiding. De nieuwe programma’s sluiten aan op de actuele ontwikkelingen in het beroepsleven en de vervolgopleidingen binnen het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Er wordt rekening gehouden met leerroutes van de leerlingen en de nieuwe programma’s dragen bij aan het beter organiseren van het onderwijs. De bedoeling is dat in 2018 alle leerlingen in het vmbo beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl afleggen.

Uitgangspunten

Tijdens de bijeenkomsten voor het project vernieuwing van het vmbo zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:

  • Het aantal examenprogramma’s moet doelmatig en organiseerbaar zijn.
  • De beroepsgerichte programma’s zijn de basis voor later: in het vmbo leggen leerlingen de basis voor het mbo.
  • Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB) wordt verankerd in alle beroepsgerichte programma’s.
  • Elke sector kent een gemeenschappelijk beroepsgericht deel: het beroepsgerichte profielvak. Hierin worden de belangrijkste competenties, vaardigheden, houdingen en kennis van de beroepspraktijk weerspiegeld.
  • Daarnaast kent elke sector beroepsgerichte keuzevakken. De keuzevakken bieden mogelijkheden voor verbreding en verdieping en houden in sterke mate rekening met verschillen tussen leerlingen met individuele voorkeuren en met regiokenmerken.
  • In de examenprogramma’s worden de verschillen tussen de leerwegen in het vmbo duidelijk benoemd.
  • Indeling in domeinen en kwalificatiestructuur wordt gestroomlijnd met het mbo, zodat het beroepsgerichte examen vmbo als eerste proeve van bekwaamheid van het vmbo kan worden gezien.

LOB-dossier geeft inzage

Alle veranderingen in het vmbo zijn er ter ondersteuning van de leerlingen. Een beter inzicht in de schoolcarrière geeft de studenten houvast. Met het LOB-dossier kunnen ze iets bereiken. Wilt u meer weten over wat het LOB-dossier precies inhoudt, vraag dan nu een demo aan. Voor meer informatie over Volution, neem dan contact op met ons via 0167 544 544.