Uitrol Volution bij Stichting SOM

Samen onderwijs maken. Dat is de missie van Stichting SOM. Een stichting voor openbaar basisonderwijs, waaronder een negental scholen uit de omgeving van Zuidwest Nederland valt. SOM biedt onderwijs op maat voor elk kind. Ieder kind krijgt de kans zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. SOM ziet in de inzet van moderne leermiddelen een uitstekend middel om dit doel te bereiken. Daarom omarmen zij Volution.

Tijdens gesprekken met de directie en ICT coördinatoren van SOM werd duidelijk dat de wens erg groot is om de (administratieve) werkdruk van leerkrachten te verlagen door de inzet van digitale leermiddelen. Op die manier krijgen leerkrachten meer tijd om gepersonaliseerd onderwijs te geven. Daarnaast willen leerkrachten hun lessen beter aan laten sluiten op de 21st century skills en de leefwereld van de leerling van nu.

SOM start met de basis van het Volution platform. Leerkrachten en leerlingen hebben zo vanaf elk device overal en altijd toegang tot hun applicaties, lesmateriaal, e-mail, agenda’s, documenten en Office Web Apps. Daarnaast is het voor hen mogelijk documenten en andere informatie te delen met collega’s en/of leerlingen en tegelijkertijd samen te werken in hetzelfde document. Op die manier proberen we de werkdruk van leerkrachten te verlagen en kunnen leerkrachten en leerlingen overal en altijd leren en werken.

Leerkrachten worden daarnaast begeleid in de vorm van trainingen. Leerkrachten leren om te werken met het Volution platform en worden zo ook overtuigd van de voordelen van deze nieuwe manier van werken voor hun onderwijs. Dit gebeurt in settings waarbij leerkrachten zelf aan de slag kunnen. Doel van deze traingingen is om leerkrachten te motiveren en inzicht te geven in de mogelijkheden van het Volution platform in hun les. Zodat zij het morgen al in hun les kunnen toepassen.

Samen met SOM geven we gepersonaliseerd onderwijs nog meer vorm. SOM is klaar voor de toekomst.