Verkiezingen en onderwijs

Op 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Alle politieke partijen hebben standpunten aangaande het onderwijs. Volution heeft voor u uitgezocht wat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma over bepaalde thema’s zeggen.

Leenstelstel

Veel politieke partijen zijn fel tegenstander van het leenstelsel voor studenten. De VVD, PvdA, D66 en GroenLinks willen de basisbeurs (studiefinanciering) omzetten in een leenstelsel. Het geleende geld moet dan met rente terugbetaald worden. Onder meer de PVV, 50Plus, CDA, ChristenUnie, SP en SGP zijn tegen het leenstelsel. Mogelijk is er na de verkiezingen een meerderheid om de basisbeurs in ieder geval in de bachelorfase in ere te herstellen. Het CDA wil graag zien dat de OV-studentenkaart in zijn huidige vorm wordt afgeschaft en vervangen wordt door een tegemoetkoming in de reiskosten.

252014Kleinere klassen

Om de werkdruk te verminderen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren zijn veel partijen voorstander van kleine klassen. Onder andere D66, SP en GroenLinks willen klassen van maximaal 23 leerlingen. De PvdA wil de werkdruk verminderen door de onderwijstijd voor fulltime-leraren op maximaal twintig uur per week te zetten. Dit moet docenten en leerkrachten de tijd geven om te investeren in de kwaliteit van hun lessen en in de begeleiding van de leerlingen.

Brede brugklassen

Een aantal partijen pleit ervoor om de brugklassen te verlengen, zodat leerlingen meer tijd krijgen om een niveau te bepalen. Onder andere het CDA wil binnen de huidige scholengemeenschappen brede en meerjarige brugklassen stimuleren zodat laatbloeiers ook de kans krijgen hun talenten te ontplooien.

Toetsing

Er is verdeeldheid onder de politieke partijen over het gewicht wat aan toetsen moet worden gegeven in het onderwijs. Denk hierbij aan de rekentoets en de Cito-toets. VVD en PVV zijn voor verplichte en bindende toetsen. D66 en SP willen stoppen met de rekentoets en vertrouwen in handen leggen van de docenten.

Wist u trouwens dat…

  • …de VVD verwacht dat alle docenten de Nederlandse waarden en vrijheden onderschrijven.
  • …de SP de salarissen van onderwijspersoneel landelijk wil laten uitbetalen door middel van een landelijke cao.
  • …50Plus de ambachtsschool en de mavo in ere wil laten herstellen.
  • …GroenLinks wil dat jongeren een doorstroomrecht krijgen, zodat ze makkelijker door kunnen stromen naar een volgende opleiding.
  • …de PvdA wil dat Nederland over uiterlijk tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft.