Vernieuwing vmbo

Het vmbo wordt vernieuwd. De vernieuwing vmbo wordt per 1 augustus 2016 ingevoerd en valt uiteen in drie delen:
1. Vernieuwing van het beroepsgerichte curriculum
2. Versterking van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)
3. Stimuleren van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Profielen in vernieuwde vmbo
De huidige, ruim dertig, afdelingsprogramma’s worden in het schooljaar 2016/2017 vervangen door tien profielen bestaande uit een kern, profielmodulen en keuzevakken. In 2016 moeten alle vmbo-scholen de nieuwe beroepsgerichte programma’s aan gaan bieden en in 2018 krijgen alle leerlingen een examen beroepsgericht nieuwe stijl voorgelegd.

Elk profiel kent profieldelen en keuzedelen. De profieldelen zijn het verplichte onderdeel van het profiel. De keuzedelen kiest de leerling uit het aanbod van de school. De profiel- en keuzedelen omvatten beide 50% van de beschikbare tijd in leerjaar 3 en 4 van het vmbo en bestaan elk uit 4 blokken. Elk profiel- of keuzedeel heeft een omvang van ongeveer 120 lesuren. Het profieldeel wordt landelijk geëxamineerd, de keuzedelen worden met schoolexamens afgesloten.
Door het examenprogramma loopt als een rode draad een kerndeel. De kern bestaat uit algemene kennis en vaardigheden (voor alle profielen hetzelfde), professionele kennis en vaardigheden (per profiel verschillend) en LOB (loopbaan oriëntatie). De kern wordt niet apart geëxamineerd, maar maakt onderdeel uit van de profiel- en keuzedelen.

Tien nieuwe profielen:
1. Economie en ondernemen
2. Horeca, bakkerij en recreatie
3. Zorg & welzijn
4. Bouwen, wonen en interieur
5. Produceren, installeren en energie
6. Mobiliteit en transport
7. Media, vormgeving en ICT
8. Maritiem en techniek
9. Groen
10. Dienstverlening en producten