Wat is het digitaal LOB-dossier?

Leerlingen worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan. Vaardigheden die toegevoegde waarde hebben in verschillende beroepen worden steeds belangrijker. Zo kunnen de studenten uitzoeken waar hun talenten en motivaties liggen. Vanaf het schooljaar 2016/2017 is loopbaanoriëntatie en begeleiding, afgekort LOB, verplicht binnen het onderdeel vmbo.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

Leerlingen moeten hun loopbaan vorm gaan geven via loopbaancompetenties en dit vast leggen in een gepersonaliseerd portfolio, ook wel LOB dossier genoemd. Bij LOB leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in het tweede of derde jaar bij de keuze voor een profiel. Verder in de opleiding krijgen leerlingen te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding. Twee belangrijke doelen van LOB zijn dat de leerling zijn eigen loopbaancompetenties leert kennen en dat hij of zij zicht krijgt op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier.

Het Volution LOB-dossier

In een LOB-dossier worden dus loopbaancompetenties vastgelegd in een gepersonaliseerd portfolio. Maar hoe ziet zo een dossier er precies uit en hoe verankert u dit in een onderwijsprogramma? Om scholen hierbij te helpen heeft Volution in co creatie met het onderwijs en de educatie uitgeverij Tumult een digitaal LOB-dossier ontwikkeld. Dit ziet er als volgt uit:

  • Loopbaanontwikkeling wordt inzichtelijk en vastgelegd.
  • Loopbaancompetenties en doelen worden gekoppeld aan acties en taken per jaar.
  • Een leerling kan het dossier meenemen naar de vervolgopleiding.
  • De content van uitgeverijen en eigen lesmateriaal is beschikbaar.
  • Formats voor loopbaangesprekken zijn aanwezig.
  • Er kan een koppeling gemaakt worden met Magister, SOMtoday en/of Office365.
  • U heeft overal en altijd toegang, vanaf elk apparaat.

Vijf loopbaancompetenties

Het digitaal LOB-dossier wat Volution ontwikkeld heeft omvat een doorlopende leerlijn LOB, waarin leerlingen naast het opbouwen van loopbaancompetenties, kennis kunnen maken met vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. De leerlijn is gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. (Link loopbaancompetenties).

Begeleiding bij invoering

LOB is verweven in alle vakken. Dit roept voor leerlingen, docenten, decanen en scholen waarschijnlijk allerlei vragen op. Klaar voor een demo over het LOB-dossier? Vraag het hier aan!