Wat zijn de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers?

In deze tijd waarin werk verandert en loopbanen onzeker zijn, hebben jongeren aan een goede keuze van een beroep niet genoeg. Ze moeten hun loopbaan vormgeven. Vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers komen hierbij goed van pas.

Loopbaanbegeleiding door de opleiding

LOB-competen%20schemaLeerlingen geven hun loopbaan vorm via loopbaancompetenties en leggen dit vast in hun LOB-dossier. De overheid heeft ervoor gekozen om voor de competenties van Kuijpers te kiezen. Studenten moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken voor de loopbaan die zij ambiëren. Dit vraagt niet alleen zelfkennis, maar ook actuele kennis van de arbeidsmarkt. Als opleiding speelt u hierop in door loopbaanbegeleiding aan te bieden. Het realiseren van goede kwalitatieve loopbaanbegeleiding blijkt in de praktijk moeilijk. Om een waardevolle plek te verkrijgen op de arbeidsmarkt, heeft een startende beroepsbeoefenaar loopbaancompetenties nodig. Hieronder leest u de vijf bekwaamheden die richting geven aan het ontwikkelen van talent:

  • Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat de leerling eigenlijk belangrijk vindt in zijn of haar eigen leven, wat de leerling voldoening geeft en wat hij of zij nodig heeft om prettig te kunnen werken.
  • Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat de student (niet) kan en hoe hij of zij dit kan gebruiken in hun loopbaan. De leerling reflecteert het op eigen eigenschappen, competenties en vaardigheden. Feedback over hun eigen kwaliteiten kunnen ze dan vragen aan anderen.
  • Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om te veranderen van werk. De student gaat op zoek naar werk waarin persoonlijke waarden overeenkomen met de normen en waarden die in dat werk gelden en waarin eigen kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat beroep voorkomen.
  • Loopbaansturing: Het plannen, beïnvloeden en bespreken van de manier hoe de student zelf leert en werkt gericht op loopbaanontwikkeling.
  • Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt gericht op de loopbaanontwikkeling. Het is handig om netwerkcontacten te gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, werkmogelijkheden en om feedback te krijgen op de leerling zijn of haar eigen functioneren.

Didactische visie door Volution

Wilt u meer weten over loopbaancompetenties over het LOB-dossier, bij Volution bent u aan het juiste adres. Of u uw didactische visie nu klaar heeft of niet, wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Vanuit de bestaande of een nieuw te vormen visie maken wij samen met u de juiste keuzes in didactiek en platform. Samen bepalen we hoe Volution voor uw school kan werken. Vraag nu een demo aan.