Werkdruk vooral door administratieve rompslomp

In het basisonderwijs zijn het niet alleen de grote klassen of de lastige kinderen die de grote werkdruk veroorzaken. Het is vooral de verplichting om alles vast te leggen en te documenteren. Uit een onderzoek van de NOS en regionale omroepen komt naar voren dat leerkrachten die de werkdruk hoog vinden vooral massaal klagen over de administratieve werklast. Lesgeven is volgens leraren niet meer belangrijk, een kloppende boekhouding wel. Het gaat dan om onder andere evaluaties en sociaal-emotionele vragenlijsten.

Onderzoek onder zevenhonderd leerkrachten

Het onderzoek is gedaan onder bijna zevenhonderd leerkrachten. De leerkrachten konden kiezen uit zestien verschillende oorzaken van de hoge werkdruk. 36 Procent noemt het administratiewerk de belangrijkste oorzaak van de werkdruk die ze voelen. Nog eens 29 procent noemt dat als tweede of derde aanleiding. Een te grote klas en een te groot aantal leerlingen met gedragsproblemen wordt een stuk minder genoemd onder de ondervraagden. Werkstress lijkt volgens het onderzoek niet te maken te hebben met leeftijd, ervaring van onderwijzers, verschillende regio’s of verschil in sekse.

Oplossingen vanuit het onderwijs

???????????????????????????????De Algemene Onderwijsbond (AOb) deed al eerder onderzoek naar werkdruk. Daaruit bleek dat leerkrachten gemiddeld zes uur per week overwerken om de administratie op orde te houden. Volgens de vakbond is het belangrijkste dat klassen kleiner worden. Met minder leerlingen is er immers ook minder te administreren. Een onderwijsassistent extra in de klas kan ook een deel van de administratie op zich nemen.

De organisatie van werkgevers in het basisonderwijs, de PO-Raad, vindt dat er extra geld naar het onderwijs moet. Dat geld is nodig voor meer handen in de klas en voor investeringen in de ICT. Digitale leermiddelen kunnen leerkrachten flink ontlasten. De PO-Raad vestigt ook de hoop op de nieuwe werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs. Die verandert met het nieuwe schooljaar en de hoop is dan dat de gevreesde afvinklijstjes verdwijnen.

Administratie tast plezier aan

Het ministerie van Onderwijs zegt in een reactie dat niemand juf of meester is geworden om formulieren in te vullen. Het departement erkent dat te veel administratie het werkplezier aantast en leidt tot een hogere werkdruk. Volgens het ministerie valt echter niet altijd terug te leiden tot een wet of regel uit Den Haag. Regeldruk wordt vooral veroorzaakt door regels of afspraken die vanuit de scholen zelf komen.

Digitale leermiddelen

Een hoop administratieve rompslomp kan voorkomen worden door gebruik te maken van digitale leermiddelen van Volution. Deze doen meer dan alleen het ondersteunen van gepersonaliseerd onderwijs. Competenties van leerlingen worden inzichtelijk. De communicatie verloopt beter en de leermotivatie wordt verhoogd. De werkdruk van de docenten wordt verlaagd en de oplossingen besparen tijd. Volution helpt om het onderwijs zo makkelijk mogelijk te maken. Wilt u meer weten over hoe de digitale leermiddelen van Volution de leerkrachten en leerlingen vooruithelpen, neem dan contact met ons op.