Zomerschool verkleint aantal zittenblijvers

Hebben lente- en zomerscholen eigenlijk nut? Heeft de extra scholing buiten de regulieren lestijden effect op het aantal zittenblijvers? Ja, want uit onderzoek van het instituut voor onderwijsonderzoek Universiteit Maastricht (TIER UM) is gebleken dat 87% van de leerlingen die in 2016 deelnam aan zo’n school alsnog overging naar het volgende schooljaar.

Lente- en zomerscholen

In 2016 werden in totaal 96 lentescholen en 133 zomerscholen georganiseerd voor meer dan 11.000 leerlingen. Hierbij waren 488 scholen betrokken. 63 Lente- en zomerscholen hebben bij TIER UM informatie aangeleverd over de deelnemende leerlingen en hun klas, jaar of niveau. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 76% van de deelnemende leerlingen aan een lenteschool en 87% van de deelnemende leerlingen aan een zomerschool in 2016 alsnog overgaat naar het volgende schooljaar. De zomerschool heeft dus een verlagend effect op het zittenblijven. Voor de lenteschool kon een direct verband niet aangetoond worden.

Onderzoeksresultaten

252014_3Naast de effecten van de lente- en zomerscholen is ook onderzocht hoe die lentescholen het ervaren hebben en wat de eventuele verbeterpunten zijn. Deze werden in 2016 voor het eerst georganiseerd. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel de betrokken coördinatoren, docenten, leerlingen en ouders de lentescholen overwegend positief beoordelen. 90% Van de leerlingen vond het nuttig om deel te nemen en 70% denk dat de extra scholing geholpen heeft om over te gaan. Maar de lenteschool voldeed bij veel niet aan de verwachting. Ze vonden het te lang, te veel lesstof en te weinig klassikale lessen.

De coördinatorische kant is over het algemeen positief. Met name over de didactische vaardigheden van de docenten. Maar ze geven ook aan dat het lastig was om docenten te vinden en goed lesmateriaal te regelen. Het afstemmen tussen deelnemende scholen, intakes en voorlichtingen was lastig te organiseren.

Aanbevelingen van TIER UM

Naar aanleiding van het eigen onderzoek heeft TIER UM enkele aanbevelingen gedaan om de lentescholen beter te organiseren. Er wordt geadviseerd om meer en anders te communiceren richting ouders en leerlingen, zodat de verwachtingen beter aansluiten bij de realiteit. Een duidelijk draaiboek en een goede voorbereiding helpen ook. Ondanks de positieve resultaten van de lente- en zomerscholen is er wel een landelijke stijging van zittenblijvers.

Digitale leermiddelen

De wereld van onderwijs verandert. Papieren leermiddelen, zoals boeken en schriften verdwijnen. Ze worden in het onderwijs vervangen door moderne en digitale versies. Docenten bieden studiemateriaal steeds vaker online aan en leerlingen gebruiken laptops, tablets en smartphones om die lesinformatie op te halen en uit te werken. Volution helpt u hierbij. Wilt u meer weten over onze digitale leermiddelen? Neem dan contact met ons op.