Focussen op toekomstige werkveld

De invoering van het LOB-dossier is een voordeel voor de leerlingen. Sinds dit schooljaar moeten studenten verplicht een loopbaanoriëntatie en –begeleiding bijhouden. Loopbaangesprekken geven de leerlingen meer kans om te onderzoeken waar zijn of haar passie ligt en welke richting of beroepenveld bij die student past.

252014_3Lees ook het blogbericht ‘Tijd voor vernieuwing’.

De mogelijkheden om in het nieuwe programma-activiteiten voor leerlingen waarbij organisaties een belangrijke rol vervullen zijn er genoeg. Van snuffelstages, uitgebreide stages tot opdrachten op de werkplek als onderdeel van een keuzevak tot activiteiten in het kader van LOB. Daarbij kunt u niet alleen aan leerlingen denken, maar ook aan vmbo-docenten: zij zijn immers een cruciale schakel in de voorbereiding van leerlingen op wat de regionale arbeidsmarkt vraagt.

Samenwerking tussen organisaties en scholen

Leerlingen opleiden voor het werk van morgen, dat kan het onderwijs niet alleen. Bedrijven willen jongeren helpen zich een goed beeld te vormen van het werk in hun branche en willen de trots op hun bedrijf/vak overbrengen. Om jongeren kansen te bieden om zich te oriënteren en praktijkervaring op te laten doen in het echte werkveld. Organisaties doen dat vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid of omdat betrokkenen zelf die kans ook gekregen hebben of omdat ze alvast contact willen leggen met hun potentiële toekomstige collega’s.

Oriënteren op de toekomst

Het vmbo is een beroepsvoorbereidende opleiding. Dat betekent dat leerlingen zich nog aan het oriënteren zijn op wat ze kunnen en willen en vakvaardigheden minder nadruk krijgen. Veel vmbo-leerlingen vinden het prettig om in en van de praktijk te leren. Na het vmbo leren vrijwel alle leerlingen door aan een mbo-opleiding, soms in combinatie met werken in een leerbedrijf.

Lees hier wat het LOB dossier precies inhoudt

Veranderingen voor leerlingen

Voor jongeren is het belangrijk dat zij een beter beeld krijgen van wat zij in de toekomst in het werkveld kunnen gaan doen. Door middel van het LOB-dossier en alle veranderingen bij het vmbo worden leerlingen hierbij geholpen. U kunt over didactische visie brainstormen met Volution. Wilt u meer weten over de diensten van Volution of over het LOB-dossier? Vraag dan een vrijblijvende demonstratie aan bij ons. Wij helpen u graag!