Makkelijkere doorstroom van vmbo naar mbo

Voor leerlingen in het vmbo (voorgezet middelbaar beroepsonderwijs) wordt het in de toekomst makkelijker om door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als het aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs ligt, kunnen toekomstige vmbo’ers alvast lessen gaan volgen in het mbo.

Vmbo zonder eindexamen

Leerlingen mopicture2gen straks zonder vmbo-diploma al vakken op het mbo gaan volgen. In het nieuwe systeem is het de bedoeling dat zij dan binnen vijf jaar worden klaargestoomd voor een beroep, zonder ooit een eindexamen te doen. Nu is het nog zo dat vmbo-leerlingen eerst vier jaar het vmbo volgen en daarna nog minimaal twee jaar mbo-opleiding doen om een startkwalificatie te halen. Die overgang naar het mbo wordt makkelijker. Jaarlijks vallen 8.000 jongeren uit in de volgende schoolfase.

Overgang makkelijker maken

Het doel van de bewindslieden is om leerlingen tegemoet te komen die al jaren weten wat ze willen worden. Ze kunnen in vijf jaar tijd een mbo-diploma bemachtigen door tijdens het vmbo al vakken op mbo-niveau te volgen. Zo wordt de overgang naar het mbo makkelijker. Minister Bussemaker noemt als voorbeeld een gemotiveerde leerling aan die een baan wil in de kinderopvang. ‘’Nu moet zij eerst een vmbo-diploma op zak hebben. Straks kan ze in een tijd doorleren’’, aldus Bussemaker. Staatssecretaris Dekker voegt toe: ‘’Dan is het niet nodig dat een leerling eerst door alle hoepels springt, zoals maken van eindexamens.’’

Stromingen

Leerlingen die van het vmbo willen doorstromen naar de havo, moeten wel eerst in vier jaar hun vmbo-diploma halen. Daarnaast wil het kabinet nog een verandering doorvoeren. De stromingen binnen het vmbo worden ook aangepast door de plannen. De theoretische leerwegen, bedoeld voor bijvoorbeeld leerlingen die willen doorstromen naar de havo, worden samengevoegd. De theoretische en gemengde leerweg wordt één stroming. Dit schooljaar zijn in de leerwegen met praktijk al profielen geïntroduceerd om de aansluiting op het mbo te verbeteren. Volgens minister Bussemaker is het belangrijk dat de kansen van leerlingen in het beroepsonderwijs vergroot worden, om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkplek.

Advies over onderwijs

De ontwikkelingen in de onderwijswereld volgen elkaar snel op. Door het digitale tijdperk dienen scholen aanpassingen te doen. Volution houdt de actualiteit voor u in de gaten. Doordat de digitale oplossingen binnen de onderwijssector afgestemd worden op de wensen en behoeften van zowel docenten als leerlingen zit uw school gebakken. Wilt u meer weten over de onderwijsdiensten van Volution, bijvoorbeeld de leertakenapplicatie?Vraag dan nu een demo aan!