Nieuwe opzet vmbo helpt leerlingen

Zestien jaar geleden werd het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) geïntroduceerd met drie beroepsgerichte leerwegen (basis, kader en gemengd) en de theoretische leerweg. De leerwegen zijn hetzelfde gebleven, maar in het lopende schooljaar 2016/2017 is de nieuwe opzet van het vmbo van start gegaan.

Meer aandacht voor keuzes leerlingen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot om wat zaken aan te passen aan het vmbo. Vakken werden inhoudelijk gemoderniseerd om meer aandacht te besteden aan de keuzes van de leerlingen. Het onderwijs wordt zo beter organiseerbaar en het vmbo sluit zo beter aan bij ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), bedrijfsleven en het werkveld in het algemeen. Leerlingen hebben nu meer ruimte voor keuzes en er kan nu een programma op maat gemaakt worden van de leerling en/of de regio. Zo ontstaat er verbinding tussen de keuzes en talenten van studenten en de kansen die er zijn in de regio.

Oriëntatie op de toekomst

In het nieuwe Vernprogramma is er extra aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Het is een verplicht onderdeel van het programma. Loopbaangesprekken geven de leerlingen meer kans om te onderzoeken waar zijn of haar passie en talenten liggen en welke richting of beroepenveld bij hem/haar past. LOB kan niet zonder praktijkervaring. Om hun leerlingen te laten kennismaken met en te enthousiasmeren voor bedrijven en beroepen,  zoeken vmbo-scholen graag de samenwerking met ondernemers in de regio die zin hebben om jonge mensen een blik op hun toekomst te gunnen.

Beroepsgerichte keuzevakken

Beroepsgerichte keuzevakken vormen de helft van het beroepsgerichte programma. Aan de hand van de keuzevakken die de school aanbiedt kan een vmbo-leerling zich verdiepen in het beroepsgericht onderwijs en de arbeidspraktijk die zijn of haar interesse heeft. Ook kan de leerling zich verder oriënteren op zijn toekomst. Er zijn heel veel keuzevakken, bijvoorbeeld logistiek, procestechniek of officemanagement. Maar scholen en organisaties in een regio kunnen ook samen een keuzevak ontwikkelen.

LOB-dossier op uw school

Sinds begin van dit schooljaar is het LOB-dossier verplicht voor het vmbo. Wilt u meer weten over Volution of over de applicatie, neem dan contact met Volution op.