Steun in de rug voor scholen zonder internet

Meer dan achthonderd scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan laten leggen. Het gaat om basis- en middelbare scholen die op dit moment geen kabel of glasverbinding hebben, maar het moeten doen met een koperen lijn. De overheid gaat nu 5,5 miljoen euro uit trekken om die scholen te helpen.

Moeilijk lesgeven

app-contestDoor het gebrek aan voldoende snel internet is het voor deze scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van hedendaagse leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord. Scholen die geen of slecht internet hebben kunnen de helft van de aansluitkosten vergoed krijgen. De regeling loopt tot en met 2019 en kan dit jaar al gebruikt worden. Hierdoor wordt de groep scholen die om een oplossing zit te springen op korte termijn geholpen.

Demissionair staatssecretaris Dekker (Onderwijs) en demissionair minister Kamp (Economische Zaken) hebben eerder dit jaar onderzocht waar leraren en scholen behoefte aan hebben op het gebied van ICT. Circa zeven procent van de basisscholen en elf procent van de middelbare scholen hebben geen toegang tot glasvezel of coaxkabel. De bewindslieden vinden dat als er uitdagend lesgegeven moet worden, de toegang tot internet onontbeerlijk moet zijn.

Internetaansluiting

De kosten van het aanleggen van een internetverbinding lopen nogal uiteen. Er zijn scholen die bijvoorbeeld onder een spoordijk door moeten om een kabel te trekken. Voor een school is zo’n project te duur. Er zijn ook scholen die met een steuntje in de rug een goede aansluiting op een wijkcentrale kunnen krijgen. Gemeenten houden ook al rekening met de toenemende vraag van scholen naar internet. Zo wordt er bij nieuwbouw vaak meteen al rekening gehouden met een goede en toekomstbestendige internetverbinding voor scholen.

De invloed van digitalisering

Digitalisering heeft een grote invloed op onze maatschappij en de groeimogelijkheden van onze economie. Als Nederland voorop blijft lopen op dit gebied, zorgt dat voor extra banen en inkomsten. De basis daardoor wordt gelegd op jonge leeftijd. Door scholieren nu goed wegwijs te maken met internet, ICT en techniek, geeft ze dat een betere toegang tot kennis. Het helpt scholieren ook om ze voorbereid te laten zijn op de toekomst waarin digitalisering een nog grotere rol speelt. ‘’Goed internet op school helpt om later van deze kansen te profiteren’’, aldus Kamp.

Digitale leermiddelen

Volution biedt digitale leermiddelen die het gepersonaliseerde onderwijs ondersteunen met als uitgangspunt de didactiek. Wij kijken naar welke visie uw school heeft, de doelen waar uw school naartoe werkt, de onderwijscultuur die er heerst, de onderwijsmethodes van leerkrachten en de leerbehoeftes van scholen. Wilt u een gratis demo over onze digitale leermiddelen? Vraag deze dan hier aan!